Buddha Statue

Uitnodiging voor Temple donatie

Geachte heer /mevrouw, Op 23 september Bieden wij officieel de tempel aan de monniken. Hiermee willen we u ook uitnodigen voor deze speciale ceremonie. Deze dag is uitgekozen omdat de hoofdmonnik van Mahamevnawe die dag aanwezig zal zijn en ook nog 10 monniken vanuit heel Europa in Nederland. Mahamevnawe Buddhist

Continue reading

D-2

Temple donatie

Met toestemming van Eerwaarde Kribathgoda Gnanande There de oprichter van mahamevnawa heeft de mahamevnawa buddhist Monastery eigen tempel gevestigd op NederHorst Den berg. Mahamevnawa Buddhist Monastery Nederland en haar leden vinden dat de plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Voor iedereen die Boeddhisme

Continue reading