Mahamevnawa Buddhist Monastery Vereniging Nederland

Hulde aan de Boeddha – Namo Buddhaya

Het Mahamevnawa meditatiecentrum is een tempel waar Gauthama Boeddha’s dhamma-lessen en meditatiemethoden worden overgebracht. Het is een zeer waardevolle plek voor boeddhisten om het boeddhisme te leren. Op 14 augustus 1990 heeft de eerwaarde Kiribathgoda Gnanananda Swaminwahanse in Sri Lanka Mahamevnawa opgericht.
In Sri Lanka zijn er van Mahamevnawa 45 meditatiecentrums en daarnaast zijn er wereldwijd 24 meditatiecentrums. In die meditatiecentrums beoefenen 700 monniken de dhamma en geven les. Wereldwijd zijn er veel mensen die toevlucht genomen hebben tot de Boeddha, Dhamma en Sangha. Onder begeleiding van Kiribathgoda Gnanananda Swaminwahanse hebben de Mahamevnawa centrums in de afgelopen 17 jaren wereldwijd veel dharma-lezingen en boeddhistische activiteiten verricht. Wij willen dat op dezelfde manier nog lang blijven doen.

Op 18 oktober 2015 hebben wij met toestemming van Kiribathgoda Gnanananda Swaminwahanse ons 23ste meditatiecentrum wereldwijd officieel opgericht in Nederland. Tot nu toe is Mahamevnawa de eerste en enige Sri Lankaanse boeddhistische tempel in Nederland. Deze tempel wordt geleid door een hoofdmonnik en twee monniken. Vanuit deze tempel hebben wij veel dhamma-lezingen en boeddhistische activiteiten uitgevoerd. Er zijn veel Sri Lankaanse boeddhisten en anderen die belangstelling hebben, die meegedaan hebben en willen meedoen om het boeddhisme te leren. Daarnaast worden er voor Nederlandse boeddhisten en alle belangstellenden activiteiten georganiseerd om het boeddhisme te leren en te beoefenen. Ons doel is om aan alle boeddhisten en belangstellenden de lessen van de Boeddha en zijn meditatiemethoden door te geven. Binnen onze traditie wordt iedereen gelijk behandeld. Ons meditatiecentrum verwelkomt iedereen ongeacht welke taal iemand spreekt en wat iemand gelooft of uit welk land iemand komt. Iedereen wordt vriendelijk en hartelijk verwelkomd.

Daarom vinden wij dat de plek waar boeddhistische studie en beoefeningen worden aangeboden een veilige plek moet zijn. In algemene zin kan gesteld worden dat in een boeddhistische omgeving ‘de vijf leefregels’ altijd dienen te worden beoefend, vanuit de diepe overtuiging dat je geen lijden wilt veroorzaken voor jezelf en anderen:

  • niet doden, andere levende wezens niet pijn doen.
  • niet stelen, niet nemen wat niet gegeven is
  • geen seksueel wangedrag plegen
  • niet liegen( niet kwetsend spreken, roddelen, geen slechte taal gebruiken)
  • geen verdovende middelen gebruiken(geen alcohol of drugs gebruiken en niet roken)

Mahamevnawa Buddhist Monastery Nederland moedigt haar leden aan om zich te focussen op deze leefregels. Dit doen we door middel van het organiseren van Dhama lezingen en mediteren. Mahamevnawa Buddhist Monastery Nederland moedigt haar leden ook aan om elkaar in het boedhisme te steunen en kennis uit te wisselen.

Boeddha’s vier nobele waarheden zijn voor iedereen te begrijpen. Je hoeft alleen goed na te denken. Dan zijn Boeddha’s lessen er helemaal voor u om uw innerlijke kwaliteiten te verbeteren en een beter mens te worden. Dat is onze taak als boeddhist en dat willen we u meegeven. Daarom zullen wij Boeddha’s lessen ontvangen, leren en begrijpen en aan alle mensen meegeven die ze willen horen. Wij wensen voor iedereen veel liefdevolle vriendelijkheid en nemen toevlucht in Boeddha, Dhamma (Boeddha’s lessen) en Sangha (Boeddha’s volgelingen):

Teruwan Sarenai !

Financiering van de activiteiten

De activiteiten van Mahamevnawa boeddhistische Monastery Nederland worden gefinancierd door het lidmaatschap abonnement en donaties. Van haar leden zijn er momenteel 70 + permanente leden die maandelijkse bijdragen sturen. Voor meer informatie de financiën van Mahamevnawa Boeddhistisch Monastery kunt u mailen naar treasurer.mahamevnawanl@gmail.com of Kunt u bellen naar 0631041193.

Met deze link kunt u onze financiële overzichten van de voorgaande jaren bekijken:
Gecontroleerd Financieel overzicht 2020
Gecontroleerd financieel overzicht 2019
Gecontroleerd financieel overzicht 2018
Gecontroleerd financieel overzicht 2017
Gecontroleerd financieel overzicht 2015/2016

Ons RSIN/fiscaal nummer is 855728073. En ons KvK-nummer is 64578909

Beleidsplan

Het toekomstplan van ons is dat we hopen dat we in de toekomst meer Nederlandstalige activiteiten te verrichten zodat we de Nederlandse mensen de gelegenheid kunnen bieden om zich in het boeddhisme te verdiepen. En om mentale rust te krijgen. Dit willen wij bereiken door Nederlandse retraite en meditaties te houden. Om dit te bereiken is er in Sri Lanka op dit moment een Nederlandse monnik in opleiding. Deze monnik heet Rene Slabekorn( boeddhistische naam Bodi Siri ). Deze monnik is sinds 1999 boeddhist en heeft dus heeft heel veel kennis en ervaring met retraites en meditaties. In de toekomst is het de bedoeling dat deze Monnik naar Nederland komt om ons te ondersteunen in de Nederlandse activiteiten.

Nu zijn wij nog bezig om een stabiele plaats te creëren waar iedereen kan kommen om het boeddhisme te beoefen en innerlijke rust te verkrijgen. Hiervoor zijn we nu eerst druk bezig om onze vestiging waar wij nu zitten te kopen. Dit willen wij bereiken door middel van donaties en een lening maandelijkse bijdragen.

Bestuurssamenstelling

Ons bestuur bestaat uit 5 leden. U kunt de gegevens van onze leden hier onder vinden. Wij hebben een onbezoldigd bestuur.

Functie Naam Email
Voorzitter Dhr. Lal Sampaya president.mahamevnawanl@gmail.com
Vice – voorzitter Dhr. Nandana Samarasinghe nandana.samarasinghe@gmail.com
Secretariaat Dhr. Deepal De Costa secretary.mahamevnawanl@gmail.com
Penningmeester Dhr. Tharanga Ishara Pathirana treasurer.mahamevnawanl@gmail.com
Bestuurslid Dhr. Amal Fernando aj.fernando@outlook.com